Crossbow là tên một chiến dịch quân sự rất đặc biệt do người Anh đề xướng cùng sự hợp tác của người Mỹ trong chiến tranh thế giới thứ Hai, cốt để tìm cách truy tầm tung tích các vũ khí bí mật của Đức như: phi cơ không người lái, phi đạn xuyên lục địa và phi đạn phòng không vô tuyến điều khiển, hòng đối phó và hủy diệt tiềm năng các loại vũ khí này. Giới chức quân sự Anh – Mỹ đã triển khai chiến dịch đặc biệt này như thế nào? và kết quả cuối cùng mà nó đem lại là gì? Đó chính là nội dung của chương trình “Hồ sơ mật” phát sóng trên kênh QPVN ngày 22/8/2018.