Nếu ví vợ bộ đội là những người đo chiều dài nỗi nhớ thì với chị Nguyễn Thị Ái Viên, vợ Đại Úy Trương Đức Thắng, Đại đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 48, Quân đoàn 3 thì nỗi nhớ trải dài từ Hải Dương đến Tây Nguyên. Nỗi nhớ ấy nhân lên trong suốt hơn 10 năm nên nghĩa vợ chồng.