Cùng với quá trình dân chủ hóa đời sống xã hội, Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng những chính kiến khác biệt. Thế nhưng, thời gian gần đây, trên truyền thông và internet xuất hiện nhiều blogger, nhiều thế lực ẩn danh mạng xã hội đã tìm kiếm, thu thập những chính kiến khác biệt, mâu thuẫn trong các diễn đàn chính trị xã hội để khai thác làm tài liệu tuyên truyền tư tưởng đối lập, quan điểm chống đối về chính trị, tư tưởng. Việc làm này đúng hay sai và có chủ đích gì?