Tháng 3, tháng thanh niên. Trên những đỉnh cao mới của thanh niên quân đội đã xuất hiện thêm nhiều ngôi sao quyết thắng. Càng ở những nơi khó khăn gian khổ thì càng có nhiều sự đóng góp của thanh niên. Và chính những nơi ấy, thành tích của tuổi trẻ quân đội càng được tỏa sáng. Chính vì vậy, các gương mặt được các cơ quan đơn vị lựa chọn giới thiệu "Gương mặt trẻ toàn quân" năm nay đều là những gương mặt ưu tú, xuất sắc với những thành tích nổi bật.