Phóng sự ảnh - Số 2731: Chương trình nghệ thuật "Khát vọng Việt Nam".