Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn nằm trong top 19 cụm cảng container có sản lượng thông qua lớn nhất thế giới. Với mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics, Tân Cảng Sài Gòn đang đẩy mạnh hơn nữa công cuộc chuyển đổi số toàn diện trong dịch vụ khách hàng, quản trị doanh nghiệp và hướng đến hoàn chỉnh hệ sinh thái số eSNP.