Những nội dung chính có trong chương trình Chuyển động Army Games - Số 14:

- Mừng Quốc khánh tại Moscow.

- Đội tuyển "Người bạn trung thành" của Việt Nam vượt lên chính mình.

- Xạ thủ đua tài - Học hỏi để cùng tiến bộ.