Những nội dung chính có trong chương trình Chuyển động Army Games - Số 16:

- Bế mạc Hội thao quân sự quốc tế năm 2021 tại Việt Nam.

- Army Games 2021 - Nơi đoàn QĐND Việt Nam vượt lên chính mình.

- Việt Nam giành huy chương đồng cuộc thi "Kỹ năng thành thục".