Trong chương trình Chuyển động Thể thao - Số 12 lần này, sư đoàn 316 - Quân khu 2 đã long trọng tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2019 và phát động phong trào thi đua với chủ đề " Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Nêu gương - Quyết thắng". Với quyết tâm  thực hiện thắng lợi nghiệp vụ chính trị trung tâm cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã triển khai đồng bộ công tác huấn luyện theo đúng kế hoạch đề ra.