Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968 diễn ra cách đây đã tròn 55 năm. Bên cạnh ý nghĩa lịch sử quan trọng, góp phần dẫn tới thắng lợi cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước; thì đây còn là câu chuyện về những cuộc chiến đấu anh dũng, mưu trí giữa lòng địch ở đô thị Sài Gòn, đúng với tinh thần "luồn sâu, ém sát", "đánh nở hoa trong lòng địch" của lực lượng đặc công biệt động. Và chúng ta sẽ gặp một câu chuyện như thế, trong một quán cà phê ở thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay.