Việt Nam là quốc gia có khí hậu khắc nghiệt, cùng với đó là môi trường khí hậu nhiệt đới nóng ẩm đã tác động rất mạnh lên các loại vật liệu, trang thiết bị máy móc trong đó có vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự làm suy giảm độ bền, độ tin cậy và tính năng kỹ thuật tuổi thọ của vũ khí, trang thiết bị. Từ đó, việc ứng dụng công nghệ, kỹ thuật mới vào công tác bảo quản, niêm cất trang thiết bị là việc làm cần thiết tại các đơn vị hiện nay.