Tháng 6/1940, vài tháng sau khi phát xít Đức tuyên chiến, quân đội Đức tràn qua biên giới các nước láng giềng, xuyên thủng mọi phòng tuyến. Quân đội các nước thắng trận trong Đại chiến Thế giới thứ I vẫn đang mơ ngủ và thua liểng xiểng. Quân Đức dồn 400.000 lính Pháp, Anh và Bỉ vào một cái rọ ở Dunkirk để tiêu diệt. Hitler đột nhiên cho dừng hành quân trong 3 ngày để xốc lại đội hình và cho lính bắn vòng ngoài. Không quân xả súng bắn lính đồng minh đang tập kết trên bãi biển để chờ di tản trong khi tàu ngầm Đức lượn xung quanh để tiêu diệt các tàu chiến hay khu trục có ý định vào đón quân. Vậy Thủ tướng Anh Winston Churchill đã làm gì để có thể di tản được 30.000 lính mắc kẹt tại Dunkirk? Và những nỗ lực vượt bậc của những người ngư dân bình thường cũng như những chiếc tàu quân sự đã được ghi vào lịch sử thế giới như thế nào? Tất cả những nội dung đó sẽ được gửi tới quý vị trong chương trình Hồ sơ mật ngày 10/4/2019.