Trong những năm qua, cùng với sự đầu tư của nhà nước giúp địa phương có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội, xoá đói giảm nghèo bền vững cho nhân dân, cấp uỷ, chính quyền xã Chiềng On, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La còn tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con thay đổi cách nghĩ, cách làm, đưa các loại giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất, đồng thời phối hợp cùng người dân xây dựng những mô hình kinh tế mới theo hướng sản xuất hàng hoá để bà con đến tham quan, học tập và làm theo. Nhờ vậy mà cuộc sống của đồng bào dân tộc Sinh Mun ở bản Tràng Nặm đã ngày càng được cải thiện.