Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Cuối tuần với QPVN - Số 151 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.