Chương trình "Cuối tuần với QPVN - Số 4phát sóng ngày 27/01/2019 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.