Đi qua bom đạn chiến tranh, trở về đời thường với nhiều thương tật trên cơ thể, nhưng với phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ, cựu chiến binh Nguyễn Đình Phùng tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vẫn nhiệt huyết lặn lội khắp các ngả đường quê, để khảo sát, bỏ tiền túi xây những cây cầu, giúp người dân ở nhiều địa phương đi lại thuận lợi. Qua đây, góp phần làm khởi sắc những vùng nông thôn mới ở tỉnh Quảng Nam.