Ngày 14/6/2019 là ngày làm việc cuối cùng của Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 14. Trong sáng nay, các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật và 2 nghị quyết. Trong đó, với trên 84% đại biểu Quốc hội đã biểu quyết tán thành, thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia – vừa được bổ sung 1 quy định mới là: cấm “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, tức là đã uống rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông.