Sau gần 3 ngày làm việc tích cực, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Chiều ngày 04/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra và tổ chức bế mạc, rút kinh nghiệm. Dự phiên bế mạc có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và các đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng.