Được triển khai ở những bản làng vùng sâu, vùng xa khó khăn nhất dọc tuyến biên giới Nghệ An.