Được bao quanh bởi sóng dữ và những dãy đá ngầm nguy hiểm, để sống sót trên một hòn đảo nhiệt đới ở Thái Bình Dương, nhân vật trải nghiệm của chúng ta sẽ phải dựa hoàn toàn vào những món đồ công nghệ mang theo trong ba lô. Nếu tận dụng được tốt những dụng cụ của mình, anh có thể sống sót đủ lâu để thoát khỏi hòn đảo này.