Bộ GD&ĐT đã có văn bản đề nghị Bộ Tài Chính báo cáo Chính Phủ và Quốc hội bổ sung sách giáo khoa vào danh mục hàng hóa được nhà nước định giá.