Trước thực trạng nhà chung cư tăng giá nhanh thời gian qua, Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, xử lý đối với hành vi thổi giá, làm giá.