Thời gian đào tạo dài, chi phí cho học tập cao, nhưng mức lương bác sĩ mới ra trường lại thấp, đặc biệt nỗi lo thời gian gần đây, thiếu nhân lực ngành y đang thể hiện rõ ở nhiều địa phương. Vì thế, nhiều ý kiến cho rằng, cơ quan quản lý cần có những chính sách hỗ trợ, giảm bớt gánh nặng cho sinh viên ngành Y, giúp các em yên tâm học tập.