Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 116:

- Điện Biên: Truy điệu, an táng 12 HCLS hy sinh tại Lào.

- Nghệ An: Trao tặng 14 giấy khen cho các tập thể, cá nhân trong nhiệm vụ quy tập HCLS.

- Tìm đồng đội bằng tất cả tấm lòng.

- Tiếng vọng từ bên kia chiến tuyến.

- Tìm kiếm thông tin nơi chôn cất LS Nguyễn Văn Nghị.