Các thông tin quy tập đáng chú ý trong chương trình Đi tìm đồng đội - Số 138:

- Quảng Trị: Quy tập 3 hài cốt liệt sĩ.

- Đồng Tháp: Quy tập 15 hài cốt liệt sĩ.

- Tìm đồng đội ở khu căn cứ Đồng Bò, tỉnh Khánh Hòa.

- Thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ Đinh Văn Liên.