Một số nội dung chính sẽ có trong chương trình Đi tìm đồng đội số 42:

- Đẩy mạnh thực hiện phổ biến các chính sách mới về ưu đãi người có công với cách mạng và xác định danh tính tìm kiếm thông tin hài cốt liệt sĩ.

- Hỗ trợ lấy mẫu AND để xác minh danh tính cho thân nhân liệt sĩ.
- Cựu chiến binh Lê Văn Cam và hành trình “Tôi đi tìm người thân cho đồng đội tôi” 
- Chuyên mục Đón anh về: hành trình tìm kiếm đưa liệt sĩ Nguyễn Văn Ảnh về với quê hương An Giang.
- Sổ tay liệt sĩ: Nhật ký quy tập về chuyên trách K70 Cục chính trị Quân khu 7 và thông tin từ nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Văn Nhận.