Mời quý vị và các đồng chí cùng chúng tôi đến với những điểm sáng trong công tác quân sự - quốc phòng trên địa bàn Quân khu 2:

- Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Lai Châu sát thực tế địa bàn.

- Điểm sáng trong giáo dục quốc phòng - an ninh.

- Hành trình nghĩa tình nơi vùng chiến khu cách mạng.