Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với nghệ thuật văn hóa, các nghi lễ tín ngưỡng của người Chăm, Raglai ven biển Ninh Thuận trong chương trình Biển đảo Tổ quốc số phát sóng ngày 14/6 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.