Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp hỗ trợ ngư dân phát triển kinh tế biển, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Hải đoàn 129, Quân chủng Hải quân đã kiên trì bám nắm các vùng biển đảo được phân công, giúp đỡ ngư dân những công việc cấp thiết, cụ thể như sửa chữa tàu cá hư hỏng, thay thế linh kiện, cấp nước ngọt miễn phí, cấp dầu với giá như trong đất liền. Những việc làm thiết thực này giúp ngư dân yên tâm vươn khơi, khẳng định chủ quyền trên biển.