Có những người phụ nữ âm thầm hy sinh suốt cuộc đời để bù đắp cho những mất mát của người lính về từ chiến trường. Cuộc đời những người vợ thương binh là một hình ảnh đẹp về tình nghĩa, về đức hy sinh cao cả. Với tâm nguyện “bù đắp cho anh những thiệt thòi ”, cô Ngô Thị Thắng ở xã Tràng An, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã tình nguyện làm vợ thương binh Lê Xuân Thực. Suốt 30 năm chung sống, cô Thắng đã viết lên câu chuyện với sức mạnh diệu kỳ của tình yêu để chồng mình có thêm nghị lực sống.