Để ứng phó với tình trạng ô nhiễm không khí đã và đang trở thành vấn nạn tại nhiều nước châu Á, một startup người Ấn Độ đã phát triển một loại khẩu trang đặc biệt không có dây và dính trực tiếp vào mũi.