Dù vất vả, dù khó khăn nhưng những đôi chân của chiến sĩ bộ binh là những đôi chân dũng cảm nhất, có thể băng rừng, vượt núi, bước vào những nơi gian khổ, khó khănHành quân mới chỉ là bước khởi đầu trong quá trình học tập và rèn luyện của những người lính bộ binh nhưng đó là tiền đề để bước vào huấn luyện các nội dung khác, bởi thế, dù nắng mưa, vất vả, nhưng những người lính bộ binh vẫn luôn vững vàng trên đôi chân của mình, băng rừng, vượt núi, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.