Bản tin Đối ngoại Quốc phòng số 116 có những nội dung chính sau đây:

- Chúc Tết cổ truyền các đơn vị quân đội Lào, Campuchia.

- Tàu buồm 286 Lê Quý Đôn thăm Brunei.

- Thúc đẩy hợp tác Quốc phòng Việt Nam với các nước.