Bản tin Đối ngoại Quốc phòng - Số 220 có những nội dung chính sau đây:

- Học viên Quân sự nước ngoài đón Tết cổ truyền.

- Mời tham dự các sự kiện đối ngoại hải quân vào năm 2020.