Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Đối ngoại quốc phòng - Số 372 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.