Bản tin Đối ngoại quốc phòng - Số 400 có những nội dung chính sau đây:

- Vun đắp quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào.

- Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Thái Lan.

- Sẵn sàng cho nhiệm vụ trình diễn tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế.