Trong chương trình Đối ngoại Quốc phòng số 79, bên cạnh những thông tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng tuần qua, chúng tôi sẽ mang tới quý vị và các bạn phóng sự về cuộc Diễn tập Phòng chống Khủng bố khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2. Kết thúc chương trình sẽ là những nét đặc sắc của Bảo tàng Quân đội một số nước trên thế giới.