Kết hợp quân, dân y là một đặc thù của y tế Việt Nam và đã khẳng định được vai trò trong thực tiễn; nhất là ở những vùng là trọng điểm về quốc phòng - an ninh, vùng sâu xa, biên giới, hải đảo. Trên những địa bàn này, những thầy thuốc mang quân hàm xanh chính là những thầy thuốc được đồng bào vùng biên tin tưởng và yêu mến. Tuy nhiên lực lượng quân y bộ đội biên phòng cũng phải vượt qua rất nhiều những khó khăn, gian nan và vất vả để hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và đồng bào nơi biên giới. Để có thể hiểu rõ hơn những gian nan ấy của những người thầy thuốc mang quân hàm xanh, mời quý vị và các đồng chí cùng gặp gỡ và lắng nghe những chia sẻ của Đại tá, bác sĩ Phan Đình Hoài trong chương trình Quân y và đời sống.