Với một mảnh đất không quá lớn, một kiến trúc sư giỏi vẫn có thể tạo ra được nhiều không gian chức năng để vừa sinh hoạt, vừa nghỉ dưỡng, bên cạnh đó kiến trúc sư còn đưa ra những giải pháp để các không gian đều có thể hướng ra khu vườn bên ngoài. Cùng tham quan một công trình với kiến trúc thú vị như vậy.