Trên tinh thần tăng cường hợp tác, cùng nhau đóng góp cho hoà bình hữu nghị của mỗi nước, khu vực và trên thế giới, mối quan hệ quốc phòng giữa Việt Nam và 2 nước Australia, New Zealand đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực, tạo đà thuận lợi cho hợp tác kinh tế - xã hội giữa nước ta và hai nước. Do vậy, chuyến thăm lần này của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ tiếp tục góp phần tăng cường và làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa Việt Nam và hai quốc gia châu Đại Dương.