Chiến dịch Điện Biên Phủ kết thúc thắng lợi, là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc, mở ra một trang mới không chỉ đối với Việt Nam, mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến lịch sử nhân loại, với sự cáo chung của chủ nghĩa thực dân cũ. Điều đó đã được cả thế giới ghi nhận, đánh giá cao. Tuy nhiên, dù ý nghĩa vĩ đại của chiến thắng Điện Biên Phủ đã được cả thế giới khẳng định, nhưng các thế lực thù địch và một số kẻ thiếu thiện chí vẫn cố tìm mọi cách hạ thấp ý nghĩa của sự kiện, xuyên tạc bản chất, tính chính nghĩa của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của nhân dân ta.