Nằm ở vị trí trang trọng nơi trưng bày những kỷ vật thời chiến tranh chống Mỹ trong bảo tàng Binh chủng Tăng - Thiết Giáp, không phải là những vũ khí tối tân hiện đại mà là một chiếc thuyền độc mộc - công cụ mưu sinh gắn bó bao đời với người dân vùng núi rừng Hướng Hoá - Quảng Trị. Ít ai biết được rằng chở trong lòng chiếc thuyền đơn sơ này là cả một câu chuyện về trận đầu ra quân của lực lượng Tăng - Thiết Giáp anh hùng - câu chuyện quân và dân cùng "gùi tăng vào trận". 

Tập 7 bộ phim tài liệu "Dưới lá cờ quyết chiến quyết thắng" xin được kể cho quý vị và các đồng chí nghe về câu chuyện lịch sử anh hùng ấy.