Chiến tranh Việt Nam và Pháp luôn gợi lại những ký ức đau buồn. Quá khứ có thể được khép lại để hướng tới tương lai, nhưng quá khứ cũng phải được nhắc lại để lấy đó làm bài học cho cách ứng xử giữa con người với con người tron kỷ nguyên hiện đại. Người Việt Nam yêu nước nhất thế kỷ 20 từng tuyên bố "Dù có phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn chúng ta cũng phải giành cho bằng được độc lập tự do".