Ngày 28/02, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng năng lượng của Liên minh châu Âu (EU) tại Stốc-khôm, Thụy Điển, 11 nước thành viên của tổ chức này đã cam kết tăng cường hợp tác trong vấn đề năng lượng hạt nhân, nhằm giúp EU từ bỏ việc sử dụng nhiên liệu hoát thạch thải ra khí carbon.