Hôm qua, ngày 24/5, Hội đồng châu Âu đã thông qua quy định cho phép tự do hóa thương mại tạm thời đối với một số sản phẩm của Ukraine. Theo đó, trong 1 năm, thuế nhập khẩu với mọi mặt hàng xuất khẩu của Ukraine sang EU sẽ được dỡ bỏ.