Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Chuyên mục F0 kể chuyện - Số 16 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.