Hơn một thế kỷ qua, Ga Hà Nội luôn là một đầu mối giao thông vận tải quan trọng của nước Việt Nam nói chung, của Thủ đô Hà Nội nói riêng. Ga Hà Nội, một chứng nhân đồng hành với Thủ đô suốt một chặng đường dài với bao thăng trầm, từ đêm dài nô lệ đến những nhọc nhằn thời bao cấp và đến nay là khát vọng vươn lên sánh vai với bạn bè trên thế giới. Được xây dựng cùng với thời điểm cầu Long Biên, nhưng Ga Hà Nội ít được nhắc tới hơn, bởi không phải ai cũng hiểu vị trí quan trọng về mặt lịch sử văn hóa của một nhà ga hơn 100 tuổi trong lòng Thủ đô.