Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, sau hơn 1 tháng triển khai thí điểm khám, chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chíp, cả nước đã có gần 3.000 cơ sở khám, chữa bệnh ứng dụng phương thức mới này, mang lại tiện ích cho nhiều phía.