Phóng sự ảnh - Số 1997: "Vinh quang trên tuyến đầu".