Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám 1945  thành công đã mở ra một bước ngoặt lớn đưa dân tộc Việt Nam bước sang kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội, nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình. Vậy mà gần đây, trong một vài trang mạng xã hội vẫn có người cho rằng: Nếu không có Cách mạng Tháng Tám thì Việt Nam lên đỉnh vinh quang, dân giàu, nước mạnh từ 2/3 thế kỷ trước, không bị mất dân chủ nhân quyền như bây giờ. Xin mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu rõ vấn đề này trong chương trình "Nhận diện sự thật" phát sóng ngày 23/8/2019.